INFO

31.12.2019 bola ukončená prevádzka internetového detského rádia „Žofka“.

Ďakujeme za vašu priazeň.